• Điện thoại: 
  • Email: hth-ductho-thducyen@edu.viettel.vn
  •  Địa chỉ: Xã Đức Yên, Huyện Đức Thọ